TSO

Overblijven

Het overblijven wordt gecoördineerd door de M.O.S. die ook de financiën regelt. Voorheen moest u telkens een eenmalige machtiging invullen; dat is nu veranderd! Als het goed is heeft uw kind een envelop meegekregen, met daarin een inschrijfformulier en op de achterkant de doorlopende machtiging.

Het is belangrijk om deze zo spoedig mogelijk in te vullen en retour te doen naar het overblijven! Graag inleveren uiterlijk vrijdag 5 september. Ook als uw kind incidenteel overblijft, moet u dit formulier invullen, tenzij u kiest voor contant betalen per keer: kosten €2,50. Wel moet u het inschrijfformulier invullen.

De strippenkaarten zijn bij mij in beheer: daarop vul ik de dagen in waarop uw kind(eren) daadwerkelijk is geweest. (Dus komt uw kind niet en u heeft het afgemeld dan wordt er niks op de kaart afgetekend.)

Afmelden kan via een sms naar 06-26485296. Niet afmelden is doorbetalen. (Wij rekenen op uw kind en daarop wordt personeel ingezet.) Wijzigingen of opzegging kan via tso@obs-detille.nl . Ook voor andere vragen/ opmerkingen kunt u dit email-adres gebruiken.

Wanneer uw kind incidenteel komt overblijven, kunt/moet u minimaal een dag van te voren het op de presentielijst in de patio opschrijven. Ook u kunt betalen met een machtiging en dus een strippenkaart hebben; deze blijft geldig zolang er geen prijswijzingen zijn. (Dus langer dan een schooljaar.) U moet dan wel de machtiging hebben ingeleverd. Kosten van een 10 strippenkaart:  € 22,50  en 30 strippen:  € 63,00. De formulieren zijn verkrijgbaar bij het schoolhoofd, juf José of bij het overblijven.

We splitsen de groep altijd in tweeën: jongsten en oudsten. Hoe de verdeling blijft moeten we nog even bekijken, maar op dit moment is de verdeling groep 1-4 en groep 5-8. De jongsten spelen eerst buiten (bij droog weer) en de oudsten eten in de patio, bij slecht weer in een klaslokaal. We hebben onze eigen spelletjeskast en ook buiten hebben we ballen, stoepkrijt en tennisrackets voor het overblijven.

Hoop dat alle info duidelijk is, voor vragen kunt u mij ook privé bellen. Het nummer staat op achterzijde schoolgids.

Tot ziens, Pauline Kruize (aanspreekpunt overblijven)