0512 - 519597
KiVa

KiVa

KiVa

KiVa

Een KiVa-school is een leuke school!

KiVa is een programma dat scholen gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. Onderdeel van KiVa zijn lessen in de klas. De leerkrachten krijgen speciale training om deze lessen te geven. In de lessen leren kinderen dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Iedereen kan een bijdrage leveren om pesten te stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen.

Doel van KiVa
Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Soms lukt dat niet altijd. Pesten komt op vrijwel elke basisschool voor en heeft vervelende gevolgen voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders. Met KiVa wordt pesten zoveel mogelijk voorkomen. Als er toch gepest wordt, is er een duidelijk plan hoe het wordt aangepakt. Zo wordt er samen gewerkt aan een fijne schooltijd voor iedereen.

Wat is KiVa?
KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.

Sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling
Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Het programma zet inhoudelijk in op preventie maar bevat ook curatieve onderdelen waarmee problemen worden opgelost.

Evidence based
KiVa is ontwikkeld aan de universiteit van Finland en is wetenschappelijk bewezen effectief! Het is het enige programma waarvan de effectiviteit internationaal is aangetoond. Doordat KiVa een sterke link heeft met de wetenschappelijke wereld, blijft het programma zich continue door ontwikkelen.

Meer dan een anti-pestprogramma
KiVa wordt in de volksmond vaak een ‘anti-pestprogramma’ genoemd. Hoewel KiVa inderdaad effectief is in het tegengaan van pesten, is het veel meer dan een anti-pestprogramma. KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Lees verder