Contactgegevens

OBS De Tille
P.K.Pelstraat 1
9203 NP Drachten

 

0512 519597
detille@opo-furore.nl

Contact

School

  • School

Welkom op de website van OBS de Tille!

"Uw kind onze zorg".
Dat is onze slogan. Een goede basisschool geeft kinderen een veilige plaats, waar ze het gevoel krijgen dat ze iets kunnen en dat ze iemand zijn. Op de Tille stellen we uw kind centraal. Daarbij houden we rekening met verschillen tussen leerlingen in onderwijsbehoeften, mogelijkheden en cultuur.

OBS de Tille staat in de wijk de Singels in het centrum van Drachten. De kinderen krijgen les in ruime lokalen en er zijn ruim voldoende computers met internetverbinding beschikbaar. De school voldoet volledig aan de veiligheidseisen en is modern ingericht. Ook zijn we de enige basisschool in Smallingerland die drietalig is: Nederlands, Fries en Engels!  

  • Logo van OPO Furore

De School

ALTIJD EEN PLEKJE VRIJ.

Voor uw kind hebben wij altijd een plekje vrij. Een goede basisschool geeft kinderen een veilige plaats, waar ze het gevoel krijgen dat ze iets kunnen en dat ze iemand zijn. Op De Tille stellen we uw kind centraal. Onze slogan is daarom: ‘Uw kind onze zorg’. Daarbij houden we rekening met verschillen tussen leerlingen in onderwijsbehoeften, mogelijkheden en cultuur.

De Tille staat in de wijk de Singels in Drachten. De kinderen krijgen les in ruime lokalen. Er zijn voldoende computers met internetverbinding beschikbaar. De school voldoet volledig aan de veiligheidseisen en is modern ingericht.

UITDAGENDE OMGEVING.

In de onderbouw leggen wij de nadruk op het creëren van een stimulerende, uitdagende omgeving voor uw kind. We werken structureel aan een goede basis voor de verdere ontwikkeling. Spelen en spelenderwijs leren zijn belangrijke begrippen. Het onderwijs stemmen we zoveel mogelijk af op de capaciteiten van uw kind. Heeft uw kind extra begeleiding nodig? Dan geven we die. Kan uw kind de leerstof prima aan? Dan krijgt het een verrijking daarvan. Planmatig werken, samenwerken en zelfstandig werken zijn belangrijke leerdoelen. Ook vinden wij het erg belangrijk om aandacht te besteden aan culturele vorming, expressie, sport en spel.

GEZAMENLIJKE VISIE.

Als team proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars deskundigheid en te handelen vanuit gezamenlijke ideeën. Elkaar ondersteunen en coachen vinden we erg belangrijk. Ook leerlingen geven wij een stem in de gang van zaken op school. Een gekozen leerlingenraad vergadert één keer per maand onder leiding van een leerkracht. De raad heeft een adviserende en organisatorische taak en wordt heel serieus genomen. Door open te staan voor meningen en kritiek van elkaar, ouders en kinderen proberen we gezamenlijk de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

LEEFSTIJL.

Naast het overbrengen van kennis, willen we de kinderen ook helpen hun sociale kant optimaal te ontwikkelen. Daarom geven we het vak Leefstijl, gericht op de emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden. In de lessen leren we kinderen om op een constructieve wijze met zichzelf en met anderen om te gaan. Leerlingen krijgen zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, verantwoordelijkheidsgevoel, leren kritisch denken en leren hoe ze problemen kunnen oplossen en keuzes moeten maken. We besteden ook aandacht aan een gezonde levenswijze. Thema's als roken, alcoholgebruik, seksualiteit en zorgen voor jezelf, komen daarin aan bod.

ENGELS.

We zijn een drietalige school. Engels wordt, door internationalisering op allerlei gebieden, meer en meer als voertaal gebruikt. Bovendien komen kinderen al op jonge leeftijd door radio-en televisieprogramma’s, films, muziek, vakanties in het buitenland, e-mail en internet veelvuldig met Engels in aanraking. Om de kinderen de kans te bieden daar goed mee om te gaan, is het zinvol om hen al jong te laten kennismaken met Engels als communicatiemiddel. Naast Nederlands en Fries geven we al vanaf groep 1 Engels.

TECHNIEK.

De Tille heeft in 2009 een subsidie van het ministerie ontvangen om het vak techniek in de school vorm te gaan geven. De coördinator techniek heeft een techniekleerlijn opgesteld. Hiervoor gebruiken we de techniektorens.

 

 

Contactgegevens

OBS De Tille
P.K.Pelstraat 1
9203 NP Drachten

 

0512 519597
detille@opo-furore.nl

Contact