0512 - 519597
Ons onderwijs

Ons onderwijs

Ons onderwijs

Het onderwijs op de Tille

Het team van IPC-school 'de Tille' heeft een uitdagende houding naar uw kind en u als ouder. We vinden het voor ieder kind belangrijk, dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen goede instructielessen en momenten waarop uw kind meer zelf onderzoekend en samenwerkend de wereld mag ontdekken. Dit laatste vindt met name plaats tijdens het werken aan de IPC-units.

Maar we willen ook een goede balans vinden tussen de leervakken, creatieve vakken en de sociale vorming, zodat uw kind:

  • zich goed kan ontwikkelen;
  • vertrouwen heeft in zichzelf en in de ander;
  • respect en belangstelling heeft voor de ander en de omgeving;
  • verantwoordelijkheid draagt en eigenaarschap ontwikkelt.

We streven er naar, dat wanneer uw kind in principe na acht jaar de basisschool verlaat, hij of zij een goede aansluiting heeft bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, stevig in het leven staat en goed met anderen kan omgaan. Natuurlijk kan de school dat niet alleen en doen we dit graag samen met u als ouder, verzorger.

.

Ons onderwijs

wij gaan voor kwaliteit!

Kwaliteit leveren is meer dan alleen maar je best doen. De Tille speelt daar uiteraard actief op in. De kern van ons kwaliteitsbeleid is, dat we als team de resultaten goed in beeld krijgen om vervolgens plannen te maken om eventuele zaken te verbeteren. Van onze leerlingen verwachten we dat ze een kritische houding ontwikkelen t.a.v. de kwaliteit van hun werk. Van het personeel verwachten we dus ook dat ze een zelfkritische houding hebben ten opzichte van hun werk. De kwaliteit van onze school heeft vele aspecten. Daarbij kan in willekeurige volgorde gedacht worden aan:

  • onze leerlingenzorg en de organisatie hiervan;
  • de resultaten op de doorstroomtoets in groep 8, onze eindopbrengsten;
  • besteden we genoeg aandacht aan de 21st century skills;
  • de samenwerking met onze ouders en het welbevinden van onze leerlingen.
Meer over de kwaliteit van ons onderwijs leest u in de schoolgids!