0512 - 519597
IPC - International Primary Curriculum

IPC - International Primary Curriculum

IPC - International Primary Curriculum

Wat is ipc?

IPC is een geïntegreerde aanpak van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, techniek, ICT, maatschappelijke vorming en alle expressievakken. De leerstof wordt in aansprekende thema’s (units) aangeboden. Een unit duurt tussen de 6 en 9 weken, waarbij de thema’s vanuit de verschillende vakgebieden worden belicht. Op deze manier wordt de onderlinge samenhang tussen de verschillende vakgebieden duidelijk gemaakt. Leerlingen kunnen zo nieuwe kennis veel beter verbinden aan kennis die ze al hebben. Hierdoor zullen zij die kennis zich ook beter eigen maken. Projectmatig werken, vergroot bovendien de betrokkenheid van leerlingen. De kinderen werken tijdens de lessen IPC aan persoonlijke doelen als aanpassingsvermogen, samenwerking en communicatie. Ook wordt er aandacht besteed aan het verteren van de ICT vaardigheden, zoals het maken van presentaties en werkstukken

Alle units hebben dezelfde structuur. Ieder thema begint met een leuke startactiviteit waarbij de kinderen enthousiast worden gemaakt voor het thema. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij we in kaart brengen wat de kinderen al weten, denken te weten en vooral wat ze nog willen leren over dit thema. De leerdoelen worden in heldere (kinder)taal aan de kinderen uitgelegd. De kinderen gaan dan aan de slag met de onderzoeks-, en verwerkingsactiviteiten waarmee ze zich verder ontwikkelen in de beoogde leerdoelen. In de klas is zichtbaar aan welke leerdoelen gewerkt wordt. Het leerproces van de kinderen is zichtbaar op de leerwand.

Mijn kinderen hebben veel plezier op de Tille! Doordat het een kleine school is voelen ze zich ook erg veilig en vertrouwd op school. Iedereen kent elkaar, van groep 1 tot groep 8! Ze vinden de IPC lesmethode een leuke manier van leren. Vooral de creatieve, leerzame opdrachten in groepjes, maar ook individueel kunnen ze exploreren binnen de verschillende IPC thema's en leerdoelen. Hun interesses en sociale vaardigheden worden op een speelse manier vergroot. Ook wordt je als ouder meegenomen in de verschillende opdrachten en kan je samen met je kind leren en ontdekken! Daardoor zijn we als ouders veel meer betrokken bij het lesmateriaal en vertellen onze kinderen ook meer over wat ze doen op school

- ouder, groep 3, 4 en 8