0512 - 519597
BSO - Buitenschool Opvang

BSO - Buitenschool Opvang

samenwerking tussen bso en de tille

Onze school is in 2019 een organisatorische samenwerking gestart met BSO KINDVANDAAG. Deze partner verzorgt momenteel de BSO (voorschoolse- en naschoolse opvang voor kinderen). De BSO heeft in het schoolgebouw een eigen lokaal en maakt indien nodig ook gebruik van het speellokaal. In samenspraak met BSO KINDVANDAAG worden de mogelijkheden onderzocht of het starten van een peuterspeelzaal binnen ons gebouw tijdens het schooljaar 2020-2021 mogelijk is.

Tevens wordt nader onderzocht of een KDV (Kinderdagverblijf) tot de mogelijkheden behoort.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met: 0512-541810 of even een mail sturen naar