0512 - 519597
BSO - Buitenschool Opvang

BSO - Buitenschool Opvang

samenwerking tussen Oink/Kinderwoud en de Tille

Zoekt u opvang voor uw peuter of basisschoolkind? Alle kinderen in de leeftijd 2 tot en met 13 jaar zijn van harte welkom op kinderopvang de Tille! Peuters kunnen vanaf 2 jaar ter voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang en vanaf 4 jaar naar onze buitenschoolse opvang (BSO).

Peuteropvang de Tille

Op onze peuteropvang spelen én leren peuters samen met leeftijdsgenootjes. We zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving en bieden activiteiten aan die aansluiten bij de belevingswereld van je peuter. We creëren daarmee een rijke speelleeromgeving die de brede ontwikkeling van je peuter stimuleert.

BSO de Tille

Op de BSO bieden we elke dag gevarieerde en leeftijdsgerichte activiteiten aan. Daarnaast is er alle ruimte om te relaxen en met vriendjes (buiten) te spelen.
In overleg kunnen we voorschoolse en naschoolse kinderopvang bieden.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Dat kan via het aanmeldformulier op onze website: www.kinderwoud.nl/aanmelden