0512 - 519597
Ouders

Ouders

Ouders

Samenwerken

Op de Tille werken wij graag samen met u als betrokken ouder. Onze ouders zijn op diverse manieren in onze school betrokken. We zetten het hieronder voor u op een rijtje!

Klassenouders

Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een juf of meester en de ouders/verzorgers van de kinderen in een klas. Het gaat vooral om organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse Sinterklaasfeest , het kerstdiner of het plannen/voorbereiden van een excursie of uitstapje voor de kinderen. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt op verzoek van de leerkracht mee met de voorbereidingen. Vaak zijn er twee klassenouders per groep. Dat is handig omdat u elkaar op die manier kunt helpen en eventueel kunt vervangen. Voorwaarde om klassenouder te kunnen worden is, dat uw kind wel in de desbetreffende groep zit. In principe vervult u de taak voor een schooljaar.

Welkom bij de OV!

De OV is de oudervereniging. Alle ouders zijn bij inschrijving van hun kind, automatisch lid van de oudervereniging. In de OV zijn ouders zo veel mogelijk vertegenwoordigd vanuit alle groepen. U kunt zich als ouder vrijwillig opgeven om actief deel te nemen in de OV. De organisatie houdt zich bezig met de volgende taken:

  • Ondersteuning bieden aan binnen- en buitenschoolse activiteiten (b.v. kerstviering, sportdagen en schoolreizen).
  • De organisatie van bijeenkomsten en vergaderingen met ouders.

Vragen? Neem gerust contact op met onze OV! E: