0512 - 519597
Bibliotheek op school

Bibliotheek op school

Bibliotheek op school

De bibliotheek in onze school

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Het belang van lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij.

Op iedere dBoS-school werkt daartoe opgeleide leescoördinatoren (juf Rianne en juf Aukje) samen met de leesconsulent van de bibliotheek (Marije Remmelts). De leesconsulent brengt het leeuwendeel van haar tijd door op school en zorgt daar niet alleen dat de collectie up-to-date blijft, maar voert in de klassen leesbevorderende werkvormen uit, als voorbeeld voor de leerkracht. Ze onderhoudt nauw contact met de leescoördinator over de invulling en uitvoering van het leesplan. De resultaten worden jaarlijks uitgebreid gemonitord. Wekelijks zorgen twee hulpouders er voor, dat teruggebrachte boeken weer op de goede plek in de boekenkasten worden teruggeplaatst, ondersteunen leerlingen en zorgen voor een aantrekkelijke leesomgeving.