0512 - 519597
Groep 6/7

Groep 6/7

Groep 6/7

Groep 6/7

De wereld van onze leerlingen breidt zich steeds verder uit. Een actieve werkhouding staat hierbij voorop. Tijdens het leren maken we gebruik van wisbordjes. Zo kunnen de kinderen actief deelnemen aan de instructie. De automatisering van de basisbewerkingen van rekenen zijn erg belangrijk in groep 5 en 6. Hierbij gebruiken we verschillende manieren van aanleren. Een interactieve manier van de tafels oefenen is d.m.v. digitaal programma waar de kinderen al joggend voor het digibord staan en de tafels flitsend oefenen. We leren niet alleen uit de boeken, maar ook veel van en met elkaar. We leren samen, in coöperatieve werkvormen door verschillende oefeningen en spelletjes te doen. Te denken valt o.a. aan tweepraat, binnenkring en buitenkring, mix en koppel en het werken in duo’s.

Bij het vak begrijpend lezen werken we groep doorbrekend. We werken met leesstrategieën en bedenken sleutelvragen. Het ophalen van de voorkennis is een belangrijk onderdeel van begrijpend lezen. Wekelijks maken de kinderen een woordspin. Hierin zetten ze woorden die te maken hebben met het onderwerp van de les. Ook leren de kinderen in stapjes een samenvatting te maken van de tekst. Aan het eind van een dag evalueren we hoe de dag is geweest. De kinderen mogen hun naam op een passend kaartje hangen. Hierna bespreken we de gemaakte keuze. We sluiten de dag positief af!