0512 - 519597
Groep 1/2

Groep 1/2

Groep 1/2

Welkom in groep 1/2.

In groep 1/2 werken we ontwikkelingsgericht d.m.v. thematisch onderwijs. We sluiten aan bij de eigen spontane ontwikkeling van de leerlingen en dit vullen we aan met ons beredeneerd aanbod. We maken hierbij gebruik van de methode Kleuteruniversiteit. De methode werkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters en omvat alle ontwikkelingsgebieden. Per thema richtingen de leerkrachten de klas anders in zodat dit aansluit bij de ontwikkelingsfase en de belevingswereld, zo blijft de leeromgeving aanspreken en is er voldoende afwisseling!

Spel is erg belangrijk om de ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren. We bieden in ons onderwijs veel mogelijkheden tot spelen, zowel binnen als buiten. Het spelen vindt plaats tijdens de werklessen, op het schoolplein, in het speellokaal en tijdens activiteiten in de kleine of grote kring. Door spel verkennen jonge kinderen de wereld. Ze doen ervaringen op met materialen, ze gebruiken alle zintuigen, herhalen handelingen, doen ontdekkingen, ontwikkelen hun fantasie, imiteren in hun spel volwassenen, kunnen hun emoties steeds beter uiten en verwerken én ontwikkelen een steeds meer fijne motoriek.