Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

De leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op school.

Meepraten!

Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en eventuele knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het functioneren van de leerlingen en van onze school bevorderen. Een open schoolklimaat met een goede interne communicatie ook richting leerlingen, is voor ouders en samenleving belangrijk en onze school profileert zich daarmee.

De mening van de leerlingen doet er toe en de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een vertegenwoordiger van de school (MR lid) over onderwerpen die voor allen van belang zijn. Denk aan zaken als aankleding van de school en speelplein, omgaan met pestgedrag, speelplein regels en nog veel meer.


Leden van de leerlingenraad  van het schooljaar 2016 – 2017 zijn:

Ilse Adema, Jorn Wiersma, Femke de Vries, Jochum van Hattum, Vivian Roelsma en Carina Wiersma

Wat moet een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad kunnen?

Het is belangrijk dat leden hun klas kunnen vertegenwoordigen. Ze komen er immers niet voor zichzelf maar voor een groep. Het is belangrijk dat ze kunnen samenwerken met de anderen en het belang voor en grote groep kinderen kennen. Ze leren er duidelijk hun mening te geven en te vertellen wat hen bezighoudt.

Wanneer en waar wordt er vergaderd?

Er wordt zo’n vijf maal per jaar vergaderd.

Indien nodig zal de leerlingenraad vaker en/of langer bijeen komen.

Onze school is trots op de leerlingenraad. Het is een goed forum om eventuele problemen of andere zaken die spelen op school op te lossen. Ook is een leerlingenraad een soort miniparlement van de minisamenleving school. Het is een oefenterrein in democratie van de school, een minivakbond die de belangen van alle leerlingen behartigt.

Een mooier visitekaartje kun je je als school niet wensen!