OV

OUDERVERENIGING:

Naast een MR is er een oudervereniging (OV). Alle ouders zijn bij inschrijving van hun kind, automatisch lid van de oudervereniging. In de Oudervereniging zijn ouders zo veel mogelijk vertegenwoordigd vanuit alle groepen.

De oudervereniging houdt zich bezig met de volgende taken:

ondersteuning bieden  aan binnen- en buitenschoolse activiteiten (b.v. kerstviering, , sportdag).
het organiseren van bijeenkomsten/vergaderingen met ouders.

 

De teamleden en MR leden bezoeken bij toerbeurt de ouderverenigingsvergaderingen.

Leden van de O.V. (Contact via OV@obs-detille.nl )


Sjoukje van Alphen 
Mailadres penningmeester: penningmeesterov@obs-detille.nl   
José Jalink ( namens het team)
Boukje Hoekstra (namens team)
Sebastièn Meijer
Bert Prinsen
Antje Bouma  
Julia Veenstra