0512 - 519597
Groep 7/8

Groep 7/8

Groep 7/8

Welkom bij groep 7/8.

In de bovenbouw van obs de Tille werken we met een digitale methode voor rekenonderwijs. De leerlingen krijgen een interactieve instructie van de leerkracht en werken de les zelfstandig uit op een eigen Chromebook. Voor taal en spelling gebruiken we een schriftelijke methode, op die manier houden we naast digitale vaardigheden ook aandacht voor schrijven en tekstverwerken in het schift. Door in te zetten op hoe leerlingen zelfstandig hun werk kunnen organiseren vergroten we de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen in aanloop naar het voortgezet onderwijs. Naast zelfstandig werken leren de leerlingen vooral d.m.v. IPC ingewikkelde vraagstukken te beantwoorden in samenwerkingsprojecten.

In de bovenbouw wordt er op meerdere niveaus gedifferentieerd. Dagelijks bieden wij een 'zorg halfuur' aan waarin kinderen op eigen initiatief of op initiatief van de leerkracht extra ondersteuning kunnen krijgen bij de ontwikkeling van persoonlijke leerdoelen. Leerlingen werken naast de reguliere lesstof in de les op hun eigen niveau verder. Leerlingen die extra uitdaging buiten ons aanbod nodig hebben worden aangemeld voor de plusklas (groep 7) of de topklas (groep 8).

In groep 7 krijgen de leerlingen praktische verkeerslessen en gaan ze eens per maand op de fiets naar de Verkeerstuin in Drachten. Naast een theoretisch verkeersexamen moeten de kinderen aan het eind van het jaar ook een praktisch verkeersexamen afleggen en kunnen zo hun verkeersdiploma halen. Iedere maandag krijgen de kinderen HVO-lessen (Humanistisch Vormingsonderwijs) en op maandag een blokuur gymnastiek van een vakleerkracht. Aan het eind van het jaar sluiten we de schoolcarrière van groep 8 af met een spetterende eindmusical en we gaan natuurlijk op schoolkamp!