0512 - 519597
Groep 4/5

Groep 4/5

Groep 4/5

Naast juf Annette en juf Aukje, hebben we dit schooljaar een LIO-stagiaire: juf Elise. Zij verzorgt de lessen op maandag t/m woensdag tot januari. Ook dit schooljaar hebben de kinderen tijdens de gouden weken weer hun eigen klassennaam bedacht: De Slimme Slangen. Tijdens de gouden weken staat de groepsvorming centraal. We bedenken samen de groepsregels die handig zijn voor in de klas en houden elkaar het hele schooljaar aan deze groepsregels.

Bij ons in de groep worden we steeds zelfstandiger. De leerlingen leren te werken in een combinatiegroep en we werken met de zelfstandig werkblokjes om te leren dat we stil moet werken wanneer de andere groep instructie krijgt, daarnaast is er veel ruimte voor overleg en samenwerken. De basisbewerkingen bij rekenen worden naast plus en min sommen uitgebreid met vermenigvuldigen en delen. Er wordt veel gelezen en de kinderen werken voor het eerst met Nieuwsbegrip. In slimme duo’s lezen we de actuele teksten en beantwoorden we vragen. We leren samenvatten en leesvragen opstellen. Met IPC breiden we onze onderzoekende houding uit. De leerlingen gaan naast bibliotheekboeken meer gebruikmaken van de Chromebooks in de klas. Deze worden onder andere ingezet bij het werken aan persoonlijke doelen en IPC.