0512 - 519597
Groep 3/4

Groep 3/4

Groep 3/4

Welkom bij de Superhelden!

In groep 3/4 breekt een nieuwe fase aan, van kleuter naar schoolkind. Er is veel aandacht voor de afwisseling tussen spelend leren en formeel leren. Op de ochtenden besteden we veel tijd aan taal- en rekenonderwijs. In groep 3 staat het leren lezen en schrijven centraal. Bij ons in de klas leren kinderen lezen en schrijven aan de hand van de nieuwe methode Veilig Leren Lezen. Woorden en letters worden op veel verschillende manieren aangeboden en veel ingeoefend. In groep 4 breiden we het leesonderwijs uit en krijgen de leerlingen vakken als taal, spelling en begrijpend luisteren/lezen. Wekelijks oefenen wij naast de methode de taalvaardigheden d.m.v. taalcircuit. Vanaf groep 4 is het rekenen op een snappet tablet en oefenen we hiernaast de rekenvaardigheden d.m.v. materialen, zoals een kralenketting, weegschalen en blokjes.

Op de middagen doen wij IPC in onze groep, nieuwsgierigheid en veel ontdekken staat hierin centraal. Wekelijks gaan onze kinderen op woensdag naar het zwembad de Welle voor het schoolzwemmen en kunnen ze hun zwemdiploma's halen.