0512 - 519597
Corona-maatregelen

Corona-maatregelen

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het RIVM doet onderzoek naar de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus. Het nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen. Verspreiding van COVID-19 onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol bij de verspreiding van het virus is.

Afstand tussen basisschoolkinderen onderling

De 1,5 meter maatregel voor kinderen is versoepeld:

  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
Bron- en contactonderzoek, testen en thuisblijven

Het RIVM heeft voor bron- en contactonderzoek bij kinderen een handreiking opgesteld. Hierin staan voorbeelden van situaties rondom besmettingen op kinderopvang en scholen.

Wel of niet naar de kinderopvang of de basisschool?

Kinderen mogen wel naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

Kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs moeten thuisblijven als:

  • Het kind een huisgenoot is van iemand die corona heeft.
  • Het kind klachten heeft die passen bij corona en een contact is van iemand die corona heeft.
  • Het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten heeft. Het kind blijft thuis totdat de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor het nieuwe coronavirus, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
  • Het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Kinderen mogen dus wél naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn.

We hanteren de 'beslisboom' als leidraad; ook voor u een handige handleiding om te bepalen of uw zoon/dochter naar school kan/mag.

Beslisboom voor ouders

Vanwege nieuwe regelgeving is de beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school, aangepast. Er zijn een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd dus het is belangrijk dat iedereen vanaf nu met deze nieuwe beslisboom gaat werken.

De verbeteringen in de beslisboom zijn uitgevoerd door oudervereniging BOinK, in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. De beslisboom is goedgekeurd door het RIVM.