Fries

Fries

Fryske Sizwizen

Sizwizen

Krekt as yn in Nederlânsk binne der yn it Frysk ek allegearre sizwizen. Mar wat betsjutte se eins. Yn dit item, wolle we sa no en dan Fryske sizwizen ûnder de oandacht bringe. As jimme witte wat it betsjut meie jimme fia it formulier op dizze side dit oan ús witte litte. Mar miskyn kinne jimme der sels ek wol ien. Dat mei ek fia it formulier, wa wit komt dy fan jimme dan op e side!

De sizwize fan dizze kear is:

Alwer gewoan libbet noch.

d of t?

Afspelend of t?

Engels

Engels

Nederlands

Nederlands

3TS

Welkom op de pagina 3TS van Obs De Tille. 3TS betekent 3 talige school. Op deze pagina willen we allerlei leuke dingen zetten die te maken hebben met 3TS. Je zult hier dus items in het Engels, Fries en Nederlands vinden. Deze pagina is nog in ontwikkeling, maar het is de bedoeling dat deze in de loop van de tijd gevuld wordt door ons allemaal, dus leerkrachten en kinderen. We hopen dat jullie hier veel plezier aan zullen beleven. 

Team Obs De Tille

crayons

Afspelencrayons

oersetter

oersetter

crocodile

crocodile
 

Fries

Fries

Fryske Sizwizen

Sizwizen

Krekt as yn in Nederlânsk binne der yn it Frysk ek allegearre sizwizen. Mar wat betsjutte se eins. Yn dit item, wolle we sa no en dan Fryske sizwizen ûnder de oandacht bringe. As jimme witte wat it betsjut meie jimme fia it formulier op dizze side dit oan ús witte litte. Mar miskyn kinne jimme der sels ek wol ien. Dat mei ek fia it formulier, wa wit komt dy fan jimme dan op e side!

De sizwize fan dizze kear is:

Alwer gewoan libbet noch.

d of t?

Afspelend of t?

Engels

Engels

Nederlands

Nederlands

3TS

Welkom op de pagina 3TS van Obs De Tille. 3TS betekent 3 talige school. Op deze pagina willen we allerlei leuke dingen zetten die te maken hebben met 3TS. Je zult hier dus items in het Engels, Fries en Nederlands vinden. Deze pagina is nog in ontwikkeling, maar het is de bedoeling dat deze in de loop van de tijd gevuld wordt door ons allemaal, dus leerkrachten en kinderen. We hopen dat jullie hier veel plezier aan zullen beleven. 

Team Obs De Tille

crayons

Afspelencrayons

oersetter

oersetter

crocodile

crocodile
 

Fries

Fries

Fryske Sizwizen

Engels

Engels

Nederlands

Nederlands

3TS

Welkom op de pagina 3TS van Obs De Tille. 3TS betekent 3 talige school. Op deze pagina willen we allerlei leuke dingen zetten die te maken hebben met 3TS. Je zult hier dus items in het Engels, Fries en Nederlands vinden. Deze pagina is nog in ontwikkeling, maar het is de bedoeling dat deze in de loop van de tijd gevuld wordt door ons allemaal, dus leerkrachten en kinderen. We hopen dat jullie hier veel plezier aan zullen beleven. 

Team Obs De Tille

oersetter

oersetter