Introductie

Drietalig onderwijs.

  

Drietalig vanaf groep één.
In het schooljaar 2007-2008 is obs De Tille begonnen met drietalig onderwijs. Al in groep één krijgen de kinderen naast Nederlands, les in Fries en Engels. "Er zijn meer drietalige scholen, maar wij zijn in Smallingerland en zelfs in Friesland de eerste die dat vanaf groep één doet. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen vroeg in aanraking komen met het Engels. Die taal wordt steeds meer als voertaal gebruikt. En hoe jonger ze hiermee beginnen, hoe beter ze het oppakken", vertelt directeur Eggie Westers.

 

Engelse vlag in top.
Elke leerling krijgt wekelijks vijf tot zes uren Nederlands, een uur Engels en een half uur Fries. "Voor Engels maken we gebruik van een methode die in Cambridge is ontwikkeld. Het Engels wordt op dinsdagmiddag gegeven en omdat dat aan de leerlingen duidelijk te maken hangen we dan de Engelse vlag buiten." Daarnaast wordt bij de lessen Fries, Engels en Nederlands ook een link gelegd naar de verschillende talen.

 

Positieve ervaringen.
Westers verwacht dat de kinderen de het Engels vlot oppakken. "Je merkt dat ze het geen vreemde taal vinden. De kinderen luisteren naar Engelstalige muziek en veel series op televisie zijn in het Engels. Het gaat overigens hoofdzakelijk om de communicatie, zeker voor de jongere groepen. In de toekomst willen we het Engels ook in andere vakken integreren, maar dan moeten de kinderen wel verder zijn. In Nederland geven al meer scholen vanaf groep één Engels en de ervaringen daar zijn erg positief."

 

Brief van Koningin Elisabeth.
De Tille kreeg
een brief van de "personal assistent" van Queen Elisabeth, koningin van Groot Brittannië, waarin namens de koningin lof wordt uitgesproken over het initiatief van De Tille.
 Directeur Eggie Westers, samen met:
 
Frou Marjan Betten (Fryslân),
 Sir Peter Schuil (England),
 Mevrouw Mirjam Hovenga (Nederland)

 (alle drie van de MR 2007; projectvoorstel MR, februari 2005 Erwin Keun).

 

Drietalig onderwijs - volgende pagina  ►